24 Mart 2016 Perşembe

Sıkıntılı Hallerde Hangi Dua Okunur?


Dua etmek, Allah'a yönelmek insanın yaptığı sevimli bir olaydır. Allah'ın büyüklğünü kabul edip ona yönelmek çok güzel bir davranıştır. inşirah suresi, sıkıntıdan ve stresten kurtarır. Gergin ve sıkıntılı hallerde okunur ise kalbi ferahlatır ve rahatlatır.


elem neşrah leke sadrek - senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
ve vada'na 'anke vizreke - ve senin yükünü kaldırıp attık.
elleziy enkada zahreke - ki o (yük) senin sırtını bükmüştü.
ve refa'na leke zikreke - senin şânını yükseltmedik mi?
feinne me'al'usri yüsren - şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
inne me'al'usri yüsren - gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
feiza ferağte fensab - öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul.
ve ila rabbike ferğab - ve ancak rabbinden iste, ona doğrul.

Bu ayette hz. muhammed(s.a.v) kalbini açıp genişletmedik mi? ifadesinde kalbini ferahlatması değil, meleklerin kalbini yıkaması anlatılmıştır. Melekler iyi insanların kalbini yıkarlar. bunun sonucunda o kişiler hayata daha olumlu bakarlar ve huzurlu olurlar.

Bu kalp yıkama olayı bizim bildiğimiz gibi ameliyat ortamı değil, ruh boyutunda ki ortamda gerçekleşir. o ortamda yapılanlar hayatımıza etki eder. Bazı insanlar beden boyutundan çıkıp görünmez boyuta geçebilirler. Fena makamı denilen bu boyut, beden boyutundan ruhani boyuta geçiş yapar. İlim sahibi kişilerin bildiği bu boyut, meleklerinde görülebileceği boyuttur. İşte bu boyutta melekler insanlar uyuduğu sırada kalbini karartı ve yağlardan arındırırlar ve yeni bir kalbe kavuşup farklı bir insan olmanızı sağlarlar. Allah'ın izniyle gerçekleşen bu olay seçilmiş kişilere verilen büyük bir nimettir.

Sıkıntı ve stresten kurtaran dua

18 Mart 2016 Cuma

Akıcı ve Düzgün Konuşmak için Hangi Dua Okunur?

Bazen çok iyi bildiğimiz konularda bile heyecan veya başka sebeplerden dolayı çok güzel konuşamayız. Dil sürçmeleri, kelimenin akla gelmemesi, hızlı düşünememek,konuyu hatırlayamamak gibi sebepler akıcı konuşmaya engel olur. İşte bu gibi sebeplerden kurtulup güzel konuşmak için Allah'a yönelmek akılcı bir davranıştır.
Taha suresinde hz. musanın kavmine konuşma yapmadan önce ettiği dua müslümanlar'a örnektir. Güzel konuşamamaktan korkmuş ve allah'a yönelmiştir. Bu duası ile güzel konuşmak konusunda nasıl dua edilmeli sorusunu cevaplamıştır.

Örneğin; iş görüşmesine giderken, topluluk önünde konuşma yapacakken veya başka bir önemli konuda bilgi aktaracakken bu dua okunabilir.Heyecanınızı yenmenize ve akıcı konuşma yapmanıza yardımcı olur.

kâle rabbişrah lî sadrî. - rabbim dedi, kalbime genişlik ver.
ve yessir lî emrî. - ve bana işimi kolaylaştır.
vahlul ukdeten min lisânî. - dilimdeki düğümü çöz ki,
yefkahû kavlî. - söylediklerimi tam olarak anlayabilsinler.

-taha suresi 25-28.ayetler-

Güzel konuşmak için okunacak dua

17 Şubat 2016 Çarşamba

hz. isa'nın bazı özellikleri;

*hz isa öldürülmedi. göğe yükseltildi.
''oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar. ama onlara (onun) benzeri gösterildi.''_nisa157
"hayır; allah onu kendine yükseltti. allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir."_nisa158

*bütün kitapları biliyor..
''sana kitab'ı, hikmeti, tevrat'ı ve incil'i öğrettim...''_maide110.ayet
bu ayette hz isanın indirilen kitapları bildiğinden bahsedilir. yani kendinden önce ve sonra yaşamış peygamberlere inen kitaplarda yazanlardan haberi var.

*yaratılışı farklıdır. babasız dünyaya gelmiştir.
"şüphesiz, allah katında isa'nın durumu, adem'in durumu gibidir...''_ali imran59.ayet

dünyaya tekrar inebileceğine dair ayetler..

*hz. isa kıyamet alametidir.
"şüphesiz o, kıyamet saati için bir ilimdir. öyleyse ondan yana hiçbir kuşkuya kapılmayın ve bana uyun. dosdoğru yol budur." (zuhruf, 43/61)

bu ayete göre hz isa inecek ve kıyametin yaklaştığı anlaşılacak. kuran indirilmeden 600 yıl önce yaşamış bir peygamber kıyamet alameti olabilir mi?

*kitap ehli ona inanacak.
''kitab ehlinden hiç kimse yoktur ki ölümünden önce, ona (isa'ya) iman edecek olmasın. kıyamet günü, o (isa) onların aleyhine şahit olacaktır.'' _nisa159

kitap ehli derken kuran indikten sonra ona inanması gereken tüm insanlardan bahsediyor olabilir. hz isa da inerse eğer, kurana tabi olacaktır.

*kıyamete kadar sana uyanları inkar edenlerden üstün kılacağım ifadesi
"hani allah, isa'ya demişti ki: 'ey isa, doğrusu seni ben vefat ettireceğim ve seni kendime yükselteceğim, seni inkar edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim. sonra dönüşünüz yalnızca banadır, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim.' " (al-i imran, 3/55)

hz isaya uyan kişilerin kıyamete kadar üstün kılınacak olması hz isa ile birlikte yaşayıp ona tabi olmaları anlamına geliyor olabilir.

4-beşikte ve yetişkin iken insanlar ile konuşması
"allah şöyle diyecek: "ey meryem oğlu isa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. ben seni ruhu'l-kudüs ile destekledim, beşikte iken de, yetişkin (kehlen) iken de insanlarla konuşuyordun…" (maide, 5/110)
"beşikte de, yetişkinliğinde (kehlen) de insanlarla konuşacaktır. ve o salihlerdendir." (al-i imran, 3/46)

kehlen kelimesi sadece hz isa için kullanılmış ve yetişkinlik manasına geliyor ise kuranda yetişkinlik yaşı 40 olarak bilinmektedir.
(''olgunluk çağına gelip, kırk yaşına varınca'' ahkaf15.ayet) hz isanın ise yaşı 30 iken allah katına ayükseltildiği rivayet edilir. buna göre hz isa henüz yetişkin iken insanlar ile konuşmamıştır.

Hz Isa

hz sülayman hükümranlığı dünyada eşi benzeri görülmemiş düzeydeydi. hz. süleyman insanlardan, cinlerden ve hayvanlardan oluşan çok güçlü bir orduya da sahipti. çevre düzeni ve mimari teknolojide ileri seviyede bilgi sahibilerdi.

*çok güçlü bir ordusu vardı.
karşı koyamayacakları ordularla geliriz _neml37.ayet

*ordusunda hayvanlar vardı.
derken hüdhüd çok beklemedi, çıkageldi ve (süleyman'a) şöyle dedi: "senin bilmediğin bir şey öğrendim. sebe'den sana sağlam bir haber getirdim."_neml22.ayet

hüdhüd kuşunun ortalarda görünmediğini gören hz. süleyman kuşun nerede olduğunu sordu. hüdhüd kuşu güneşe tapan bir kavim görmüştü. geldi ve onu haber verdi. bunu öğrenen hz. süleyman, kuşu tekrar yolladı ve onlara bir mektup gönderdi. mektupta sebe halkına bir davet yer alıyordu ve güneşe tapmanın yanlış olduğunu yazıyordu. sebe melikesi kadın, yönetimde ileri gelenleri çağırdı ve durumu bildirdi. bunun üzerine hz. süleymanın yanına giden sebe halkı gördükleri ihtişam karşısında hayrete düştü. müthiş bir güzellik vardı ve daha önce görmedikleri türden bir zenginlik mevcuttu.

*ışınlamayı bilen kişiler vardı

süleyman, "ey ileri gelenler! onlar bana teslim olmadan önce hanginiz bana onun (kraliçenin) tahtını getirebilir?"_neml38.ayet

hz. sülayman, sebe melikesi belkıs'ın tahtını o gelmeden önce bulunduğu yere getirilmesini istedi. halkından 2 kişi cevap verdi. ikiside bu işi hemen yapabileceklerini (tahtı ışınlayabileceklerini) söyledi. bu iki kişiden biri cinlerden bir ifrit idi. ifritt, şeytanın cinlerden olduğu gibi bir cin türüdür.

''cinlerden bir ifrit , "sen yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm ve şüphesiz ben, buna güç yetirecek güvenilir biriyim" dedi._neml39.ayet

''kitaptan bilgisi olan biri, "ben onu, gözünü kapayıp açmadan önce sana getiririm" dedi. süleyman, tahtı yanında yerleşmiş hâlde görünce şöyle dedi: "bu, şükür mü, yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemek için, rabbimin bana bir lütfudur. kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. kim de nankörlük ederse (bilsin ki) rabbim her bakımdan sınırsız zengindir, cömerttir."_neml40.ayet

tahtı saniyeler içinde yanında gören hz. süleyman, bu nimetlerden ötürü böbürlenip kendi gücü ilemi yoksa allah'ın lutfu ile kavuştuğunu unutacak mı? diye sınanmış olduğunu söyledi. bu hükümranlıktan ötürü şükretti ve kendisini üstün görmedi.

(süleyman, "tahtını tanınmaz hâle getirin. bakalım tanıyacak mı, yoksa tanımayacaklardan mı olacak?" dedi._neml41.ayet)

daha sonra hz. süleyman, belkıs'ın tahtın'ın süslenip değiştirilmesini söyledi. bunu, onlardan daha fazla bilgi sahibi olduklarını göstermek ve allah'ın dinini kabul etmeleri için bir delil olarak sunmak istedi.

(belkıs gelince, "senin tahtın böyle mi?" denildi. o da, "sanki o! fakat zaten daha önce bize bilgi verilmişti ve biz teslimiyet göstermiştik" dedi._neml42)

sonra içine bir kuşku düştü ve güneşe tapmak daha cazip geldi. (''daha önce allah'tan başka taptığı şeyler ona engel olmuştu. çünkü o inkâr eden bir kavimden idi.''_neml43)

bunun üzerine köşke girmesi söylendi. köşkün girişinde ki zemin derin bir su görünümündeydi fakat su değildi. billurdan yapılmış bir zemindi. belkıs, o zemini su zannedip kıyafetinin ıslanmaması için eteğini topladı. bastığında su olmadığını anladığında ''âlemlerin rabbi olan allah'a teslim oldum" dedi.

ona "köşke gir" denildi. köşkü görünce onu (zeminini) derin bir su sandı ve eteklerini topladı. süleyman, ona "bu, (zemini) billurdan döşenmiş bir köşktür" dedi. belkıs, "ey rabbim! şüphesiz ben nefsime zulmetmiştim. şimdi ise süleyman ile birlikte âlemlerin rabbi olan allah'a teslim oldum" dedi._neml44.ayet

Hz. Sülayman'ın Hükümranlığı

4 Şubat 2016 Perşembe


İnsanların Yaratılmasında ki Amaç Nedir?

Yüce Allah, insanları yaratmadan önce melekleri ve cinleri yaratmıştı. 

Hani, Rabbin meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. Onlar, “Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz.” demişler. Allah da, “Ben sizin bilmediğinizi bilirim” demişti. _bakara30

YARATILIŞ SEBEBİ

*Allahı tanıyıp onu dost edinmemiz için.
Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım._zariyat56

*Sınanmak içinO, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır._mülk2

İnsanların Yaratılış Sebebi Nedir?


Yüce Allah eşi ve benzeri olmayan nitelikte bir yaratıcıdır. Gücünü ve kudretini tanıtmak için canlıları yaratmıştır. Yarattıklarında dostlar edinmişitrir.

Evrendeki herşey Allahın büyüklüğünü idrak edebilmemiz için önemli bir delildir. Tüm düzen kusursuz bir düzen içinde işlemektedir.

O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak (ve düzensizlik) görüyor musun?_mülk3

Eğer Allah yalnız kalmak isteseydi evreni yaratıp iyi kullarından dostlar edinirmiydi? 
Allah, İbrahim’i dost edindi._Nisa125Yalnızlık Allaha Mahsus mu?


MÜNAFIKLARIN DÜNYA GÖRÜŞÜ VE DÜŞÜNCE YAPISI

*Dini sohbetleri alaya alırlar. Dinle ilgili konuları önemsiz görürler. 
Dini bir konuşmaya denk geldiklerinde içlerinde sıkıntı meydana gelir. Onlara göre Allahın ayetlerini duymak dünyadaki en sıkıcı şeydir. Bu yüzden dini konuları çok önemsiz olarak görüp ayetler ile ilgilenmezler.

*Kültürlü olduklarını zannederler. 
Bir yönetmenin hayatını bilmek onlar için büyük bir ilimdir. 
Başka insanların hayatlarını ve onların dünya görüşlerini bilmek münafıklar için önemli bir bilgidir. Kendi hayat görüşleri yoktur. Kendilerine kabul edecekleri bir düşünce bulup onu savunurlar. Bunuda kültürlü olmak zannederler.

*İslamın yayılmasından rahatsız olurlar. 
Dünyaya ve insanlara faydalı işler ile uğraşmazlar. Faydalı işleride engellemeye çalışırlar.
İslamın yayılmasını sağlayan kişilere savaş açarlar. Onların yaptıkları işleri bozmaya çalışırlar. Faydalı işlerden rahatsız olurlar. Herkesin boş ameller ile uğraşmasını isterler.

*Üslupları saygısızdır ve hakaret etmekten çekinmezler. 
Hakaret ve terbiyesizliği çok normal birşey olarak görürler. Genel kabul görmüş ahlak kurallarının dışına çıkarak çok büyük bir başarı elde ettiğini zanneder.

Gururlarına yenik düşerler
*Allahın varlığını kabul etmek ve kuranda ki hükümleri uygulamak gururlarına ağır gelir. Kendi fikirlerini kurandan daha üstün olarak görürler.

Ona: "Allah'tan kork!" dendiği zaman da kendisini onuru (gururu) günah işlemeye sevkeder. Cehennem de onun hakkından gelir. O ne kötü bir yataktır!_bakara206

Münafıkları Anlatan Ayetler

2:8 - İnsanlardan öyleleri de vardır ki, inanmadıkları halde, "Allah'a ve ahiret gününe inandık." derler.

2:9 - Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Halbuki sırf kendilerini aldatırlar da farkına varmazlar.

2:10 - Kalplerinde hastalık vardır. Allah da onların hastalığını arttırmıştır. Yalan söylemelerine karşılık onlara elem verici bir azab vardır.

2:11 - Hem onlara: "Yeryüzünde fesat çıkarmayın." denildiğinde: "Biz ancak ıslah edicileriz." derler.

2:12 - İyi bilin ki, onlar ortalığı bozanların ta kendileridir, fakat anlamazlar.

2:13 - Onlara: "İnsanların (müslümanların) inandığı gibi inanın." denilince, "Biz de o beyinsizlerin inandığı gibi mi inanacağız?" derler. İyi bilin ki, asıl beyinsiz kendileridir fakat bilmezler.

2:14 - Onlar iman edenlere rastladıkları zaman: "İnandık" derler. Fakat şeytanlarıyle yalnız kaldıkları zaman: "Biz, sizinle beraberiz, biz sadece (onlarla) alay ediyoruz." derler.

2:15 - (Asıl) Allah onlarla alay eder ve taşkınlıkları içinde serserice dolaşmalarına mühlet verir.

2:16 - İşte onlar o kimselerdir ki, hidayet karşılığında sapıklığı satın aldılar da, ticaretleri kâr etmedi, doğru yolu da bulamadılar.

2:17 - Onların durumu, bir ateş yakanın durumu gibidir. (Ateş) çevresini aydınlatır aydınlatmaz Allah onların (gözlerinin) nurlarını giderdi ve onları karanlıklar içinde bıraktı, artık görmezler.

2:18 - (Onlar) sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık (hakka) dönmezler.

2:19 - Yahut (onların durumu), gökten boşanan, içinde karanlıklar, gök gürlemesi ve şimşek(ler) bulunan bir yağmur(a tutulmuşun hali) gibidir. Yıldırımlardan ölmek korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah, inkârcıları tamamen kuşatmıştır.

2:20 - O şimşek nerdeyse gözlerini (n nûrunu) kapıverecek. Önlerini aydınlattımı ışığında yürürler, karanlık üzerlerine çöktümü de dikilip kalırlar. Allah dilemiş olsaydı işitmelerini, görmelerini de alıverirdi. Şüphesiz Allah her şeye kâdirdir.

2:27 - Onlar ki, söz verip andlaştıktan sonra Allah'a verdikleri sözü bozarlar. Allah'ın birleştirmesini emrettiği şeyi (iman ve akrabalık bağlarını) keserler ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte zarara uğrayanlar onlardır.

2:204 - İnsanlardan kimi de vardır ki, dünya hayatı hakkındaki sözleri senin hoşuna gider ve o kalbindekine Allah'ı şahit tutar. Halbuki O, İslâm düşmanlarının en yamanıdır.

2:206 - Ona: "Allah'tan kork!" dendiği zaman da kendisini onuru (gururu) günah işlemeye sevkeder. Cehennem de onun hakkından gelir. O ne kötü bir yataktır!

3:7 - Sana bu kitabı indiren O'dur. Bunun âyetlerinden bir kısmı muhkemdir ki, bu âyetler, kitabın anası (aslı) demektir. Diğer bir kısmı da müteşabih âyetlerdir. Kalblerinde kaypaklık olanlar, sırf fitne çıkarmak için, bir de kendi keyflerine göre te'vil yapmak için onun müteşabih olanlarının peşine düşerler. Halbuki onun te'vilini Allah'dan başka kimse bilmez. İlimde uzman olanlar, "Biz buna inandık, hepsi Rabbimiz katındandır." derler. Üstün akıllılardan başkası da derin düşünmez.

3:154 - Sonra o kederin ardından (Allah) üzerinize öyle bir eminlik, öyle bir uyku indirdi ki, o, içinizden bir zümreyi örtüp bürüyordu. Bir zümre de canları sevdasına düşmüştü. Allah'a karşı, cahiliyet zannı gibi, hakka aykırı bir zan besliyorlar ve "Bu işten bize ne?" diyorlardı. De ki: "Bütün iş Allah'ındır". Onlar sana açıklamayacaklarını içlerinde saklıyorlar (ve) diyorlar ki: "Bize bu işten bir şey olsaydı burada öldürülmezdik". Onlara şöyle söyle: "Eğer siz evlerinizde olsaydınız bile, üzerlerine öldürülmesi yazılmış olanlar yine muhakkak yatacakları (öldürülecekleri) yerlere çıkıp gidecekti. Allah (bunu) göğüslerinizin içindekini denemek ve yüreklerinizdekini temizlemek için yaptı. Allah göğüslerin içinde olanı bilir.

3:156 - Ey iman edenler! Sizler inkâr edenler ve yeryüzünde sefere veya savaşa çıkan kardeşleri için: "Eğer bizim yanımızda olsalardı ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi." diyenler gibi olmayın. Allah bunu, onların kalplerine bir hasret (yarası) olarak koydu. Allah, diriltir ve öldürür. Allah yaptıklarınızı görmektedir.

3:166 - İki topluluğun karşılaştığı günde başınıza gelen musibet de Allah'ın izniyledir. Bu da müminleri belirlemesi ve hem de münafıklık yapanları ayırt etmesi içindir. Ve onlara: "Geliniz, Allah yolunda savaşınız veya (hiç olmazsa) savunmaya geçiniz." denilmişti. Onlar ise: "Biz savaşmasını (veya savaş olacağını) bilseydik arkanızdan gelirdik." demişlerdi. Onlar, o gün, imandan çok küfre yakındılar. kalblerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlardı. Allah neyi gizlediklerini daha iyi bilendir.

3:167 - İki topluluğun karşılaştığı günde başınıza gelen musibet de Allah'ın izniyledir. Bu da müminleri belirlemesi ve hem de münafıklık yapanları ayırt etmesi içindir. Ve onlara: "Geliniz, Allah yolunda savaşınız veya (hiç olmazsa) savunmaya geçiniz." denilmişti. Onlar ise: "Biz savaşmasını (veya savaş olacağını) bilseydik arkanızdan gelirdik." demişlerdi. Onlar, o gün, imandan çok küfre yakındılar. kalblerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlardı. Allah neyi gizlediklerini daha iyi bilendir.

3:168 - Kendileri oturup kaldıkları halde kardeşleri için: "Eğer bize uysalardı öldürülmezlerdi" dediler. Onlara de ki: "Eğer iddianızda doğru iseniz, kendinizden ölümü uzaklaştırınız".

4:60 - Şunları görmüyor musun? Kendilerinin sana indirilene ve senden önce indirilene inandıklarını ileri sürüyorlar da tağuta inanmamaları kendilerine emrolunduğu halde, tağut önünde muhakemeleşmek istiyorlar. Şeytan da onları bir daha dönemeyecekleri kadar iyice sapıklığa düşürmek istiyor.

4:61 - Onlara: "Allah'ın indirdiğine ve Peygambere gelin!" denince, münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.

4:62 - Ya nasıl, elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir felaket gelince, hemen sana geldiler de: "Biz sadece iyilik etmek ve arayı bulmak istedik." diye Allah'a yemin ediyorlar.

4:63 - Onlar, Allah'ın kalblerindekini bildiği kimselerdir; Onlara aldırma, onlara öğüt ver ve onların içlerine tesir edecek güzel söz söyle!

4:64 - Biz hangi peygamberi gönderdikse, sırf Allah'ın izni ile itaat edilmek üzere gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan günahlarının bağışlanmasını dileselerdi ve Resul de onların bağışlanmasını dileseydi, elbette Allah'ı affedici, merhametli bulurlardı.

4:65 - Hayır! Rabbine andolsun ki iş bildikleri gibi değil, onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olamazlar.

4:66 - Eğer biz onlara: "Kendinizi öldürün, veya yurtlarınızdan çıkın." diye yazmış olsaydık, içlerinden pek azı hariç, bunu yapamazlardı. Fakat kendilerine verilen öğütleri tutsalardı, elbette haklarında hem daha hayırlı, hem de daha sağlam olurdu.

4:72 - Şüphesiz içinizden bir kısmı vardır ki, pek ağır davranır. Eğer başınıza bir musibet gelirse: "Allah bana lutfetti de onlarla beraber bulunmadım." der.

4:73 - Ve eğer Allah'tan size bir lütuf ve zafer erişecek olsa, sizinle kendisi arasında hiç sevgi yokmuş gibi, bu sefer de hiç şüphesiz şöyle diyecek: "Ah ne olurdu, onlarla beraber olaydım da büyük murada ereydim."

4:77 - Kendilerine, "Ellerinizi savaştan çekin, namazı kılın, zekatı verin" denilenleri görmedin mi? Üzerlerine savaş yazılınca hemen içlerinden bir kısmı insanlardan, Allah'tan korkar gibi, hatta daha çok korkarlar ve "Rabbimiz! Niçin bize savaş yazdın? Ne olurdu bize azıcık bir müddet daha tanımış olsaydın da biraz daha yaşasaydık?" derler. Onlara de ki: "Dünya zevki ne de olsa azdır, ahiret, Allah'a karşı gelmekten sakınan için daha hayırlıdır ve size kıl kadar haksızlık edilmez."

4:78 - Her nerede olursanız olun ölüm size yetişir, son derece sağlam kaleler içinde de bulunsanız yine kurtulamazsınız. Onlara bir iyilik erişirse "Bu, Allahtandır" derler, bir kötülüğe uğrarlarsa, "Bu, senin yüzündendir." derler. Ey Muhammed! De ki: "Hepsi Allah'tandır." Bu topluma ne oluyor ki, hiç söz anlamaya yanaşmıyorlar?

4:80 - Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse, biz seni onlara bekçi olarak göndermedik.

4:81 - Sana "Peki" derler, fakat senin yanından çıktıklarında, içlerinden birtakımı, geceleyin (gündüz) söylemiş olduklarının tersini kurarlar. Allah onların geceleyin tasarladıklarını yazıyor. Sen onlara aldırma. Allah'a güven. Vekil olarak Allah yeter.

4:82 - Onlar hâlâ Kur'ân'ı gereği gibi düşünüp anlamaya çalışmazlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı mutlaka onda birçok çelişkiler bulurlardı.

4:83 - Kendilerine güven veya korku hususunda bir haber geldiğinde onu hemen yayıverirler. Halbuki onu peygambere ve aralarında yetkili kimselere götürselerdi, onlardan sonuç çıkarmaya gücü yetenler, onu anlarlardı. Allah'ın üzerinizdeki lütfu ve rahmeti olmasaydı, pek azınız hariç, şeytana uyardınız.

4:88 - O halde, siz niçin münafıklar hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? Allah onları kazandıkları günah yüzünden terslerine döndürdüğü halde Allah'ın saptırdığını yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah kimi saptırırsa, sen onun için bir çıkış yolu bulamazsın.

4:89 - Onlar, küfür işledikleri gibi, sizin de küfür işleyip kendileriyle bir olmanızı arzu ettiler. Onun için, onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar içlerinden dost edinmeyin. Eğer bundan yüz çevirirlerse onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün; Onlardan ne bir dost, ne de bir yardımcı edinmeyin.

4:90 - Ancak o kimselere dokunmayın ki, sizinle aralarında anlaşma olan bir kavme sığınmış bulunurlar. Yahut ne sizinle, ne de kendi kavimleriyle savaşmayı gönüllerine sığdıramayıp tarafsız olarak size gelmişlerdir. Eğer Allah dileseydi, onları size musallat kılardı, onlar da sizinle savaşırlardı. Eğer onlar sizden uzak dururlar, sizinle savaşmayıp size barış teklif ederlerse, Allah, sizin için onlar aleyhine bir yol vermemiştir.

4:91 - Diğer birtakım kimseleri de bulacaksınız ki; hem sizden emin olmak, hem de kavimlerinden emin olmak isterler. Fitne için her davet olunuşlarında onun içine başaşağı dalarlar. Eğer bunlar sizden çekinmezlerse, kendilerini bulduğunuz yerde yakalayın ve öldürün. İşte bunlar aleyhinde size açık bir ferman verdik.

4:108 - Bunlar, insanlardan (hainliklerini) gizlerler de, Allah'tan gizlemezler. Oysa O, geceleyin istemediği şeyi kurarlarken onların yanı başlarındadır. Allah, onların yaptıklarını (ilmiyle) kuşatmıştır.

4:113 - Eğer Allah'ın sana lütuf ve merhameti olmasaydı, onlardan bir güruh seni sapıtmaya çalışırdı. Halbuki onlar, ancak kendi nefislerini saptırırlar, sana hiçbir zarar veremezler. Allah, sana Kitab (Kur'an)ı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Allah'ın sana olan lütfu büyüktür.

4:114 - Bir sadaka vermeyi yahut iyilik yapmayı veyahut da insanlar arasını düzeltmeyi emreden(ler)inki hariç, onların aralarındaki gizli gizli konuşmalarının çoğunda hiçbir hayır yoktur. Kim bunları sırf Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa, yakında ona büyük bir mükafat vereceğiz.

4:115 - Kim kendisine doğru yol besbelli olduktan sonra Peygamber'e karşı çıkar, müminlerin yolundan başkasına uyup giderse onu döndüğü yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir gidiş yeridir.

4:137 - İman edip sonra inkâr eden, sonra iman edip tekrar inkâr eden, sonra da inkârlarında ileri gidenleri Allah ne bağışlayacak, ne de doğru yola eriştirecektir.

4:138 - Münafıklara da haber ver ki, kendileri için çok acı bir azab vardır.

4:139 - Onlar, müminleri bırakıp kâfirleri dost ediniyorlar. Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Halbuki bütün izzet ve şeref Allah'a aittir.

4:140 - Allah size Kitab (Kur'an)da: "Allah'ın âyetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, başka bir söze geçmedikleri müddetçe, o kâfirlerle oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz" diye hüküm indirdi. Muhakkak ki Allah, münafıkların ve kâfirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır.

4:141 - Onlar sizi gözetleyip dururlar. Eğer Allah tarafından size bir zafer nasip olursa: "Biz sizinle beraber değil miydik?" derler. Şayet kâfirlerin zaferden bir payı olursa: (Bu defa da onlara): "Size üstünlük sağlayarak sizi müminlerden korumadık mı?" derler. Allah, kıyamet gününde aranızda hükmünü verecektir. Allah, müminlerin aleyhine kâfirlere hiçbir yol vermeyecektir.

4:142 - Münafıklar, Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Halbuki Allah, onların oyunlarını başlarına geçirecektir. Onlar, namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı pek az anarlar.

4:143 - Münafıklar, küfür ile iman arasında bocalamaktadırlar. Ne bu müminlere bağlanırlar, ne de şu kâfirlere. Allah kimi doğru yoldan saptırırsa, sen artık ona kurtuluş yolu bulamazsın.

4:144 - Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinizde Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz?

4:145 - Şüphesiz ki münafıklar, cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara bir yardım edici de bulamazsın.

4:146 - Ancak tevbe edenler, durumlarını düzeltenler, Allah'a sarılanlar ve Allah için dinlerine samimi olarak bağlananlar müstesna. İşte bunlar müminlerle beraberdirler. Allah, müminlere büyük bir mükafat verecektir.

5:41 - Ey peygamber, ağızlarıyla "inandık" deyip, kalbleriyle inanmamış olanlardan ve yahudilerden küfürde yarış edenler seni üzmesin. Onlar yalana kulak verirler, sana gelmeyen diğer bir topluluğa kulak verirler, kelimeleri yerlerinden değiştirirler, "eğer size bu verilirse alın, bu verilmezse sakının" derler. Allah birini şaşırtmak isterse, sen onun için Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar öyle kimselerdir ki, Allah, onların kalblerini temizlemek istememiştir. Onlar için dünyada rezillik var ve yine onlar için ahirette de büyük bir azab vardır.

5:50 - Yoksa cahiliyye hükmünü mü arıyorlar? kesinlikle bilen bir toplum için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim olabilir?

5:52 - Kalblerinde hastalık bulunanların :" Bize bir felaket gelmesinden korkuyoruz" diyerek, onların arasına koşuştuklarını görürsün. Umulur ki Allah, bir fetih ihsan eder veya katından bir emir (iş) getirir de içlerinde gizlediklerine pişman olurlar.

5:53 - İman edenler: "Sizinle beraber olduklarına dair, Allah'a bütün güçleriyle yemin edenler bunlar mı?" derler. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir ve kaybedenlerden olmuşlardır.

9:42 - Eğer o sefer, yakın bir ganimet ve kolay bir sefer olsaydı mutlaka peşine düşer gelirlerdi. Fakat o meşakkatli yolculuk kendilerine uzun bir sefer geldi. Bununla beraber, "Bizim de gücümüz yetseydi, sizinle beraber elbette sefere çıkardık." diyerek Allah'a yemin edecekler, nefislerini helake sürükleyecekler. Allah biliyor ki, onlar iyice yalancıdırlar.

9:43 - Allah seni affetsin. Doğru söyleyenler kimler, gerçekten yalancılar kimlerdir, bunların iyice belli olmasını beklemeden niçin onlara izin verdin?

9:44 - Allah'a ve ahiret gününe inananlar, mallarıyla ve canlarıyla cihad etmeyi görev bildiklerinden (zaten geri kalmak için) senden izin istemezler. Allah o muttakilerin kimler olduğunu bilir.

9:45 - Senden izin isteyenler, olsa olsa Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlar olabilir. Onların kalbleri hep işkillidir. Bundan dolayı şüphe içinde bocalayıp dururlar.

9:46 - Eğer sizinle beraber cihada çıkmak isteselerdi, elbette onunla ilgili olarak bir takım hazırlıklar yaparlardı. Fakat Allah davranmalarını istemedi de onları yoldan alıkoydu ve (kendilerine): "oturun oturanlarla beraber" denildi.

9:47 - Eğer içinizde sizinle beraber cihada çıkmış olsalardı, bozgunculuk etmekten başka şeye yaramayacaklardı ve aranıza fitne sokmak için uğraşacaklardı. İçinizde onların laflarına kanacaklar da vardı. Allah, o zalimleri iyi bilir.

9:48 - Şurası kesindir ki, bunlar daha önce de fitne çıkarmak istediler ve sana türlü işler çevirdiler. Nihayet hak yerini buldu ve Allah'ın emri onların zoruna gitmesine rağmen açığa çıktı.

9:49 - İçlerinden "Aman bana izin ver, başımı derde sokma" diyen de var. Dikkat et, başlarını asıl kendileri derde soktular. Hiç şüphesiz cehennem, kâfirleri elbette kuşatacaktır.

9:50 - Eğer sana bir iyilik dokunursa fenalarına gider. Eğer sana bir musibet gelirse "Biz zaten tedbirimizi önceden almıştık." derler ve sevine sevine dönüp giderler.

9:51 - De ki: "Hiçbir zaman bize Allah'ın bizim için takdir ettiğinden başkası dokunmaz. O bizim mevlamızdır. Müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler."

9:52 - De ki: "Siz bizde iki güzelliğin (Zafer veya şehitliğin) birinden başkasını mı gözetirsiniz? Biz ise size Allah'ın kendi katından veya bizim elimizle bir azap indirmesini gözetiyoruz. Haydi siz gözetedurun, biz de sizinle beraber gözetmekteyiz."

9:53 - O münafıklara şunu da de ki; gerek isteyerek, gerek istemeyerek infak edip durun. O infak ettikleriniz sizden hiçbir zaman kabul edilmeyecektir. Çünkü siz fasık bir kavimsiniz.

9:54 - İnfakların onlardan kabul olunmamasına sebep, gerçekte Allah'a ve Resulüne inanmamaları, namaza ancak üşene üşene gelmeleri, verdiklerini de ancak istemeye istemeye vermeleridir.

9:55 - Onların malları da, evlatları da sakın seni imrendirmesin. Bu olsa olsa, Allah'ın onları dünya hayatında bu gibi şeylerle azaba uğratmasından ve canlarının kâfir olarak çıkmasını murat etmiş olmasından başka birşey değildir.

9:56 - Hiç şüphesiz onlar, sizden olduklarına dair yemin de ederler. Halbuki sizden değildirler. Fakat onlar öyle bir kavimdirler ki, korkudan ödleri patlıyor.

9:57 - Eğer sığınacak bir yer veya barınacak mağaralar veyahut girilecek bir delik bulsalardı başlarını diker o tarafa doğru koşarlardı.

9:58 - İçlerinde (topladığın) sadakalar hakkında sana tariz eden (dil uzatan) ler de var. Eğer o sadakalardan kendilerine verilmişse hoşnut olurlar, verilmemişse hemen kızarlar.

9:59 - Ne olurdu bunlar, Allah ve Resulünün kendilerine verdiğine razı olsalar da "Bize Allah yeter. Allah bize lütuf ve ihsanından yine lutfeder, verir. Bizim bütün rağbetimiz Allah'adır" deselerdi.

9:61 - Yine onların içinde öyleleri vardır ki, Peygamber'i incitiyorlar ve "O her söyleneni dinleyen bir kulaktır." diyorlar. De ki; "Sizin için bir hayır kulağıdır. Allah'a inanır, müminlere inanır, ayrıca sizden iman edenlere de bir rahmettir". Allah'ın Resulünü incitenlere acıklı bir azap vardır.

9:63 - Bilmiyorlar mı ki, kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, ona muhakkak ki içinde ebedi kalınacak cehennem ateşi vardır. İşte rüsvaylığın büyüğü de budur.

9:64 - Münafıklar, kalblerindekileri bütünüyle haber verecek bir sûrenin tepelerine inmesinden çekinirler. De ki, alay edip durun bakalım, Allah o sizin çekindiğiniz şeyi kesinlikle ortaya çıkaracaktır.

9:65 - Eğer kendilerine sorarsan, "Biz sırf lafa dalmış, şakalaşıyorduk." derler. De ki: "Allah ile, âyetleri ile ve peygamberi ile mi alay ediyorsunuz?"

9:66 - Boşuna özür dilemeyin, iman ettik dedikten sonra küfrünüzü açığa vurdunuz. İçinizden bir kısmını affetsek bile bir kısmını suçlarında ısrar ettikleri için azabımıza uğratacağız.

9:67 - Münafıkların erkekleri de kadınları da birbirlerine benzerler. Kötülüğü emreder, iyilikten sakındırırlar ve Allah yolunda harcamaktan ellerini sıkı tutarlar. Allah'ı unuttular da, Allah da onları unuttu. Gerçekten de münafıklar hep fâsık kimselerdir.

9:68 - Allah, erkek kadın bütün münafıklara ve bütün kâfirlere cehennem ateşini ebedî olarak vaad buyurdu. O ateş onlara yeter. Allah onlara lânet etmiştir. Onlara bitmez tükenmez bir azap vardır.

9:69 - (Ey münafıklar!) siz de tıpkı kendinizden öncekiler gibisiniz. Oysa onlar sizden daha güçlü, kuvvetli, mal ve evlatça sizden daha varlıklı idiler. Dünya nimetlerinden paylarına düşen kadar zevk sürdüler. Sizden öncekiler kısmetlerine düşen kadarıyla nasıl zevk sürmek istedilerse siz de onlar gibi kısmetinize düşen kadarıyla zevk sürmeye baktınız, siz de sizden önce batağa dalanlar gibi batağa daldınız. İşte bunların dünyada ve ahirette bütün amelleri heder olup gitti ve işte bunlar hep hüsran içinde kalanlardır.

9:73 - Ey Peygamber, kâfirlerle ve münafıklarla savaş. Onlara karşı katı ol. Onların varacakları yer cehennemdir ve orası ne kötü bir yerdir.

9:74 - Onlar, kötü bir şey söylemedik, diyerek Allah'a yemin ederler. Onlar o küfür kelimesini kesinlikle söylediler. İslâm'a girdikten sonra yine kâfirlik ettiler. Ve o başaramadıkları cinayeti tasarladılar. Halbuki intikam almaları için Allah'ın, Resulü ile onları lütfundan zenginleştirmiş olmasından başka bir sebep yoktu. Eğer tevbe ederlerse haklarında hayırlı olur. Yok yanaşmazlarsa Allah onları dünyada da, ahirette de acıklı bir azaba uğratır. Yeryüzünde onları koruyacak veya onlara yardım edecek bir kimse de bulunmaz.

9:75 - Yine onlardan kimi de Allah'a şöyle ahdetmişlerdi: "Eğer bize lütuf ve kereminden ihsan ederse biz de elbette zekâtı veririz ve kesinlikle salihlerden oluruz." diye söz vermişlerdi.

9:76 - Ne zaman ki, Allah lutfedip onlara ihsanda bulundu, onlar da cimrilik edip yüz çevirdiler ve zaten yan çizip duruyorlardı.

9:77 - Allah'a verdikleri sözü tutmadıkları ve yalan söyledikleri için, O da bu yaptıklarının sonucunu kıyamet gününe kadar yüreklerinde sürüp gidecek bir münafıklığa çevirdi.

9:78 - Allah'ın, onların sırlarını da, fısıltılarını da bilip durduğunu ve Allah'ın bütün bilinmeyenleri bildiğini hâlâ öğrenemediler mi?

9:79 - Müminlerden zekâttan fazla olarak kendi gönülleriyle bağışta bulunanlara, bir de güçlerinin yettiğinden fazlasını bulamayanlara bakıp da onlarla alay edenleri Allah, maskaraya çevirmiştir. Onlara pek acıklı bir azap vardır.

9:80 - Onlar için Allah'dan ister mağfiret dile, ister dileme. Onlar için yetmiş kere mağfiret dilesen de yine Allah onları affetmeyecektir. Bu, onların Allah'ı ve Resulünü inkâr etmelerinden dolayı böyledir. Allah, böylesine baştan çıkmış fasıklar güruhuna hidayet etmez.

9:81 - Savaştan geri kalan münafıklar, Resulullah'ın hilafına, onun savaşa gitmesine karşılık, oturup kalmalarıyla ferahladılar ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad etmekten hoşlanmadılar, üstelik "Bu sıcakta savaşa gitmeyin." dediler. De ki: "Cehennem ateşi daha sıcaktır." Keşke anlayabilselerdi.

9:82 - Kazandıkları günahın cezası olarak, artık az gülsünler, çok ağlasınlar.

9:83 - Eğer Allah, seni onlardan bir kısmının yanına döndürür de onlar başka bir cihada seninle birlikte çıkmak için senden izin isterlerse, de ki; "Artık siz hiçbir zaman benimle çıkamayacaksınız. Daha önce oturup kalmaktan hoşlanıyordunuz. Bundan böyle artık geride kalanlarla beraber oturup kalın."

9:84 - Ve onlardan biri ölürse asla namazını kılma ve kabirinin başına gidip durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü tanımadılar. Ve fasık olarak can verdiler.

9:85 - Onların ne malları, ne de evlatları seni imrendirmesin. Allah, onları dünyada bunlarla cezalandırmayı ve canlarının kâfir olarak çıkmasını murad ediyor, başka değil.

9:86 - "Allah'a iman edin ve Resulü ile birlikte cihada gidin." diye bir sûre indirildiği zaman, içlerinden mal mülk sahibi olanlar senden izin istediler ve "Bırak bizi oturanlarla beraber oturalım." dediler.

9:87 - Onlar, oturanlarla beraber oturmaktan hoşlandılar. Kalblerine mühür vuruldu. Bundan dolayı onlar anlayışsızdırlar.

9:90 - Bedevilerden özür bahane edenler, kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenler de oturdular kaldılar. Bunlardan kâfir olanlara acıklı bir azap isabet edecektir.

9:93 - Kınamaya yol, ancak zengin oldukları halde geri kalmak için senden izin isteyenleredir. Bunlar geri kalanlarla beraber olmayı tercih ettiler. Allah da kalblerini mühürledi. Onlar, artık başlarına geleceği bilmezler.

9:94 - Savaştan dönüp yanlarına geldiğinizde size özür beyan edecekler. De ki: "Özür beyan etmeyin. Size kesinlikle inanmayız. Allah bize, sizin durumunuzdan haberler verdi". Bundan sonra da Allah ve Resulü yaptıklarınızı görecektir. Daha sonra da gizliyi ve âşikârı bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O vakit O, size neler yapmış olduğunuzu tek tek haber verecektir.

9:95 - Dönüp de yanlarına geldiğinizde kendilerinden yüz çeviresiniz (hesaba çekmekten vazgeçesiniz) diye Allah'a yemin edecekler. Siz de onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar gerçekten murdar kimselerdir. Yaptıklarının cezası olarak nihayet varacakları yer cehennemdir.

9:96 - Kendilerinden razı olasınız diye size yemin ederler. Eğer siz onlardan razı olursanız, şunu bilin ki Allah, o fasıklar güruhundan kesinlikle razı olmaz.

9:97 - Bedeviler inkâr ve münafıklık bakımından daha beterdirler. Bununla beraber Allah'ın, Resulüne indirdiği (hükümlerin) sınırlarını bilmemeye daha yatkındırlar. Allah alîmdir, hakîmdir,

9:98 - Bedevilerden kimi de var ki, verdiğini angarya sayar ve sizin üzerinize belalar gelmesini bekler. O çirkin belalar kendi başlarına olsun! Allah herşeyi işitendir, bilendir.

9:99 - Yine bedevilerden kimi de vardır ki, Allah'a ve ahiret gününe inanır ve harcadığını Allah katında yakınlıklara ve Peygamber'in dualarını almaya vesile sayar. Gerçekten de bu, onlar için bir yakınlıktır. Allah onları rahmeti içine koyacaktır. Şüphesiz ki, Allah bağışlayıcıdır ve rahmet edicidir.

9:101 - Hem çevrenizdeki bedevilerden münafıklar var, hem de Medine halkından münafıklıkta ısrar edenler var. Sen onları bilmezsin. Onları biz biliriz. Biz onları iki kere azaba uğratacağız. Daha sonra da büyük bir azaba itilecekler.

9:102 - Onlardan bir kısmı günahlarını itiraf ettiler. Ve iyi bir amelle kötü bir ameli karıştırdılar. Ola ki, Allah tevbelerini kabul eder. Çünkü Allah gafurdur, rahîmdir.

9:103 - Onların mallarından sadaka al ki, onunla kendilerini temizlersin, tertemiz edersin. Bir de haklarında hayır dua et. Çünkü senin duan kalblerini yatıştırır. Allah işitendir, bilendir.

Münafıkların Özellikleri Nelerdir?

3 Şubat 2016 Çarşamba
Kıyamet vakti geldiğinde tüm düzen yerle bir olup bozulacaktır.

Gökyüzü yarılacak, gül gibi kızarıp dürülecek
*gökyüzü yarılınca, işte o zaman, erimiş yağ (rengi) gibi kırmızı bir gül haline gelmiştir._rahman37.ayet

yıldızlar yerlerinden kopacak
*ve yıldızlar dökülüp saçılınca._infitar2.ayet

Dağlar yerinden oynayacak
*dağlar ufalanıp savrulduğu zaman _murselat10ayet

Güneş sönüp büzülecek (Kıyamete kadar yanmaya devam edecek)
*güneş bürülüp dürüldüğü zaman. _ tekvir1.ayet

Yeraltında bulunanlar yer yüzüne çıkacak. insanlar ne olduğunu anlayamayacak.
*yeryüzü, şiddetli bir depremle sarsılınca. _zilzal1.ayet
*ve yeryüzü, ağırlıklarını çıkarınca. _zilzal2.ayet
*ve insan: “ona ne oluyor?” dediği zaman. -zilzal3.ayet

Kıyamet vaktinde neler yaşanacak?

2 Şubat 2016 Salı

Görünmeyen Varlıklar Arasında Atlar da vardır


Görünmeyen varlıklar arasında sadece cinler ve melekler değil atlar da vardır. Bu konu kuranı kerimde;


“Ve onlardan güç yetirdiklerini, sesinle aldat. Atlıların ve yayalarınla onları bağırarak yönlendir (cehenneme sevket). Evlâtlarında ve mallarında onlara ortak ol. Ve onlara (yalan şeyler) vaadet.” Şeytanın vaadettikleri gurur (aldatma)dan başka bir şey değildir._isra64.ayet


ayette geçen atlılarınla ve yayalarınla cümlesinden anlaşılacağı üzere görünmez varlıklar aleminde sadece cinler ve melekler değil atlar da mevcuttur.

Şeytanın Atlıları Vardır

29 Aralık 2015 Salı

Kuranda anne ve baba hakkı


Anne ve babalar çocuklarını gerçekten terbiyeli ve ahlaklı bir şekilde yetiştirmiş iseler çocukları üzerindeki hakları çoktur ve hürmet edilmesi saygılı davranılması gerekir. Fakat çocuklarına Allahtan uzaklaşmalarını söyleyen anne ve babalar saygıyı ve hürmeti hak etmezler. 


''Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara “öf!” bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle._İsra23.ayet''

Anne ve Babaya Saygı